กลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายอะฮ์หมัด มณีหิยา
วิทยากรสอนศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอาดัม ซา
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอับดุลตอเละ สิเดะ
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฟาซีฮะห์ ยะโกะ
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอับดุลนาเซร์ มะนาฮา
วิทยากรสอนศาสนา (รายชั่วโมง)