กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุไลดา เบ็ญอาลี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

มูฮัมหมัดอิดรีส เจะบาการ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชาลิสา กากะบุตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุไรณี บาเหม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางฟาอีซะห์ แนบาแด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1