ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (8/11/65)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายอาดัม ตะโละ ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา พร้อมด้วย นายมูฮัมหมัดอิดรีส เจะบาการ์ หัวหน้างานบริหารวิชาการ และ นางฟาอีซะห์ แนปาแด ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้โอกาสกับนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ไปต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,20:23   อ่าน 38 ครั้ง