ภาพกิจกรรม
การประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
               วันที่ 6-7 กันยายน 2565 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา นายวีระชัย เรืองช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ และ นายรุสลัน สาแล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมิน วpa ทั้งสิ้น จำนวน 22 ราย ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,16:38   อ่าน 259 ครั้ง