ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
            วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด โดยมี นางสุดารัตน์ ภักดี ตำแหน่ง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางประภาศิริ แยนา และ นางอาดีละห์ มาหิเละ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยะรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,21:23   อ่าน 183 ครั้ง